महावीरले बनाए को’रोनाका बि’रामी सुर’क्षित अस्पताल पु¥र्‍याउने बाकस….हेर्नुहोस्

September 9, 2020 20

राष्ट्रिय आवि’ष्कार केन्द्रले नेपाल’मा को’रोना भाइर’सको रो’कथाम तथा निय’न्त्रणका लागि विभिन्न महत्व’पूर्ण काम गर्दै आए’को छ । माक्स, पीपीइ, स्वाब सं’कलन गर्ने सुइ’रो लगायतका साम’ग्री नि’र्माण गरेको के’न्द्रले अहिले पुनः कोरो’ना संक्रमि’त

बिरा’मीलाई अस्पता’लसम्म सु’रक्षित रुपमा लैजाने बाकस निर्मा’ण गरेको छ के’न्द्रले बि’रामीहरुलाई सु’रक्षित रुपमा एम्बु’लेन्समा ओसार’पोसार गर्न सकिने बा’कस तयार पारेको जान’कारी दिएको हो ।

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3427012

बि’रामीसँगै एम्बुले’न्समा रहने स्वा’स्थ्यकर्मी र चालक’लाई सं’भावित को’रोना संक्र’मणबाट जोगाउन यस्तो बाक’स डिजाइन गरि’एको आ’विष्कार के’न्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जान’कारी दिए ।

आवि’ष्कार के’न्द्रका सं’स्थापक पुन’ले बाकस’को डिजाइन, विकास र परीक्ष’णको काम पुरा भएको जा’नकारी दिएका हुन् ।
?

उनका अनुसार यो बा’कसमा बि’रामी राखेप’छि हावा छि’र्न नसक्ने चेन लगाएर ब’न्द गरिन्छ ।अबको केहीदिनभित्रै को”भिडको उप’चार गर्ने अस्प’तालहरुलाई यो बाक’स उपलब्ध गरा’इने पुनले जनाएका छन् ।